งานส่งเสริมและสนับสนุนบริการวิชาการ

สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม

หน้าแรก       ติดต่อเรา

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการต่ออายุที่ปรึกษาไทยของ มก.

28 มีนาคม 2567

การดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ

20 มีนาคม 2567

ทะเบียนที่ปรึกษาไทย มก.

25 มกราคม 2567

ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ มก. (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียติ จ.สกลนคร) ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

4 มกราคม 2567

วีดีทัศน์ โครงการสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ มก. (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียติ จ.สกลนคร) ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

4 มกราคม 2567

คู่มือการจัดทำค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาวิชาการ

19 ธันวาคม 2566

ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ มก. (วิทยาเขตศรีราชา) ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

28 พฤศจิกายน 2566

วีดีทัศน์ โครงการสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ มก. (วิทยาเขตศรีราชา) ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

28 พฤศจิกายน 2566

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบริการวิชาการ สำหรับผู้บริหาร

3 พฤศจิกายน 2566

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการพัฒนาวิชาการในระบบสารสนเทศบริการวิชาการ (บางเขน)

20 ตุลาคม 2566

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการพัฒนาวิชาการในระบบสารสนเทศบริการวิชาการ (กำแพงแสน)

20 ตุลาคม 2566

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการพัฒนาวิชาการในระบบสารสนเทศบริการวิชาการ (ศรีราชา)

20 ตุลาคม 2566

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการพัฒนาวิชาการในระบบสารสนเทศบริการวิชาการ (สกลนคร)

20 ตุลาคม 2566

คำถามจากผู้เข้ารับฟังชี้แจงในวันที่ 27 กันยายน 2566

2 ตุลาคม 2566

คู่มือการใช้งาน

15 กันยายน 2566

ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ

14 มิถุนายน 2566

วิดีทัศน์ คำขออนุมัติตามแบบ มก.พว. 04 (ระบบงานเดิม)

11 มีนาคม 2566

วิดีทัศน์ คำขออนุมัติตามแบบ มก.พว. 03 (ระบบงานเดิม)

11 มีนาคม 2566

วิดีทัศน์ คำขออนุมัติตามแบบ มก.พว. 02 (ระบบงานเดิม)

11 มีนาคม 2566

วิดีทัศน์ คำขออนุมัติตามแบบ มก.พว. 01 (ระบบงานเดิม)

11 มีนาคม 2566

ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559

11 มีนาคม 2566

แสดง รายการ จากทั้งหมด 21 รายการ